Κατάσταση Δελτίου Υγείας / Status of Health Certificate
Αρ. Ταυτότητας / Αρ. Διαβατηρίου
Ημερ. Γεννήσεως (ηη/μμ/εεεε)
ID Number / Passport Νο.
Date of Birth (dd/mm/yyyy)
...
...